Årets arrangementer

  • Påskebanko 30/3 (Kylle Rylle Banko)
  • Arbejdsweekend søndag d. 16 april
  • Fællesspisning i april fredag d. 21 april
  • Fællesspisning til sankt hans fredag d. 23 juni
  • Fællesspisning 25 /8
  • Høstfest i oktober 7/10
  • Legedag søndag d. 29/10
  • Andespil d. 1 november